Trang Chính

  Dược Vị

  Toa Thuốc

  Diễn Đàn

  Đăng Nhập

  Đăng Ký

Tm Toa Thuốc


Tm Toa Thuốc Theo Vần:

A | B | C | D & Đ | G | H | I | K | L | M | N | O | P | Q | S | T | U | V | X | Y

Toa Thuốc Vần U:

Toa ThuốcChủ Trị
Uy Linh Tin HonTrị trĩ (do kh), đại tiện to bn
Uy Nhuy ThangDưỡng m, thanh nhiệt, tuyn phế, giải biểu. Trị m hư m ngoại cảm phong nhiệt (vo ma Xun).

Nội Quy | Góp Ý | © 2009 - 2022 yhoccotruyen.org