Trang Chính

  Dược Vị

  Toa Thuốc

  Diễn Đàn

  Đăng Nhập

  Đăng Ký

T́m Toa Thuốc


T́m Toa Thuốc Theo Vần:

A | B | C | D & Đ | G | H | I | K | L | M | N | O | P | Q | S | T | U | V | X | Y

Toa Thuốc Vần I:

Toa ThuốcChủ Trị
Ích Khí An Thần ThangÍch khí, dưỡng tâm, an thần, hóa đàm. Chủ trị tâm khí bất túc, ngủ hay mộng mị, hoảng hốt, hồi hộp
Ích Khí Kiện Tỳ ThangÍch khí, kiện tỳ, ôn trung, chỉ tả. Trị khí hư, tỳ vị suy yếu, đại tiện lỏng, ăn uống không tiêu
Ích Vị ThangÍch vị, sinh tân, trị chứng vị táo

Nội Quy | Góp Ý | © 2009 - 2022 yhoccotruyen.org