Trang Chính

  Dược Vị

  Toa Thuốc

  Diễn Đàn

  Đăng Nhập

  Đăng Ký

Quế Chi Phụ Tử Thang (桂枝附子汤)

Tên Pinyin: Gui zhi fu zi tang
Tên Tiếng Hoa: 桂枝附子汤

Tác Giả: Trương Trọng Cảnh

Chủ Trị:
Hành tư, phong thấp chạy, thương hàn 8-9 ngày, phong thấp chọi nhau, ḿnh mẩy nhức nhối khó chịu, không day trở được, không ói, không khát, mạch Phù, Hư mà Sác.

Quế chi 8g
Phụ tử 8g
Sinh kương 3 lát
Chích cam thảo 2g
Đại táo 3 quả


Ghi Chú:
Sắc uống

<< Bản Để In >>

Nội Quy | Góp Ý | © 2009 - 2022 yhoccotruyen.org