Quế Chi Phụ Tử Thang

Tác Giả: Trương Trọng Cảnh

Chủ Trị:
Hành tư, phong thấp chạy, thương hàn 8-9 ngày, phong thấp chọi nhau, ḿnh mẩy nhức nhối khó chịu, không day trở được, không ói, không khát, mạch Phù, Hư mà Sác.

Quế chi 8g
Phụ tử 8g
Sinh kương 3 lát
Chích cam thảo 2g
Đại táo 3 quả


Ghi Chú:
Sắc uống


Nội Quy | Góp Ý | © 2009 - 2024 yhoccotruyen.org