Trang Chính

  Dược Vị

  Toa Thuốc

  Diễn Đàn

  Đăng Nhập

  Đăng Ký

Cầm Truật Thang

Tác Giả: Hải Thượng Lăn Ông

Chủ Trị:
Trị thai động không yên, bụng đau, pḥng xẩy thai

Hoàng cầm 40g
Bạch truật 20g

Ghi Chú:
Sắc uống

<< Bản Để In >>

Nội Quy | Góp Ý | © 2009 - 2022 yhoccotruyen.org