Cầm Truật Thang

Tác Giả: Hải Thượng Lăn Ông

Chủ Trị:
Trị thai động không yên, bụng đau, pḥng xẩy thai

Hoàng cầm 40g
Bạch truật 20g

Ghi Chú:
Sắc uống


Nội Quy | Góp Ý | © 2009 - 2022 yhoccotruyen.org