Trang Chính

  Dược Vị

  Toa Thuốc

  Diễn Đàn

  Đăng Nhập

  Đăng Ký

Tam Vật Hương Nhu Ẩm

Tc Giả: Cục Phương

Chủ Trị:
Thanh nhiệt, lợi thấp, ch vị, ha trung

Hương nhu 10g
Biển đậu 5g
Hậu phc 5g (sau gừng)

Ghi Ch:
Tn bột, mỗi lần dng 8-10g dng nước v rượu sắc ln uống nguội

<< Bản Để In >>

Nội Quy | Góp Ý | © 2009 - 2022 yhoccotruyen.org