Tam Vật Hương Nhu Ẩm

Tc Giả: Cục Phương

Chủ Trị:
Thanh nhiệt, lợi thấp, ch vị, ha trung

Hương nhu 10g
Biển đậu 5g
Hậu phc 5g (sau gừng)

Ghi Ch:
Tn bột, mỗi lần dng 8-10g dng nước v rượu sắc ln uống nguội


Nội Quy | Góp Ý | © 2009 - 2022 yhoccotruyen.org