Trang Chính

  Dược Vị

  Toa Thuốc

  Diễn Đàn

  Đăng Nhập

  Đăng Ký

Thống Tả Yếu Phương (痛瀉要方)

Tên Pinyin: Tng xi yo fāng
Tên Tiếng Hoa: 痛瀉要方

Tc Giả: Lưu Thảo Song

Chủ Trị:
Sơ can, kiện tỳ, chỉ tả, chỉ thống. Trị chứng can vượng tỳ hư gy nn đau bụng, si bụng, tiết tả.

Bạch truật (sao) 12g
Phng phong (sao) 4g
Bạch thược (sao giấm) 16g
Trần b 6g

Ghi Ch:
Sắc uống hoặc tn bột mỗi lần dng 8-12g hm với nước si.

<< Bản Để In >>

Nội Quy | Góp Ý | © 2009 - 2024 yhoccotruyen.org