Thống Tả Yếu Phương

Tc Giả: Lưu Thảo Song

Chủ Trị:
Sơ can, kiện tỳ, chỉ tả, chỉ thống. Trị chứng can vượng tỳ hư gy nn đau bụng, si bụng, tiết tả.

Bạch truật (sao) 12g
Phng phong (sao) 4g
Bạch thược (sao giấm) 16g
Trần b 6g

Ghi Ch:
Sắc uống hoặc tn bột mỗi lần dng 8-12g hm với nước si.


Nội Quy | Góp Ý | © 2009 - 2022 yhoccotruyen.org