Trang Chính

  Dược Vị

  Toa Thuốc

  Diễn Đàn

  Đăng Nhập

  Đăng Ký

Minh Mục Địa Hoàng Hoàn (明目地黄丸)

Tên Pinyin: Ming Mu Di Huang Wan
Tên Tiếng Hoa: 明目地黄丸

Tác Giả: Phó Nhân Vu

Chủ Trị:
Tư âm bổ thận, ích tinh, sáng mắt. Trị can thận đều hư, can hỏa bốc lên gây khô, cay mắt, chảy nước mắt, mắt có màng

Pḥng phong 160g
Hạnh nhân 160g
Sinh địa 640g
Thục địa 640g
Thạch hộc 160g
Ngưu tất 120g
Chỉ xác 160g

Ghi Chú:
Tán bột làm hoàn, ngày uống 16 ¿ 20g lúc bụng đói.

<< Bản Để In >>

Nội Quy | Góp Ý | © 2009 - 2022 yhoccotruyen.org