Minh Mục Địa Hoàng Hoàn

Tác Giả: Phó Nhân Vu

Chủ Trị:
Tư âm bổ thận, ích tinh, sáng mắt. Trị can thận đều hư, can hỏa bốc lên gây khô, cay mắt, chảy nước mắt, mắt có màng

Pḥng phong 160g
Hạnh nhân 160g
Sinh địa 640g
Thục địa 640g
Thạch hộc 160g
Ngưu tất 120g
Chỉ xác 160g

Ghi Chú:
Tán bột làm hoàn, ngày uống 16 ¿ 20g lúc bụng đói.


Nội Quy | Góp Ý | © 2009 - 2022 yhoccotruyen.org