Trang Chính

  Dược Vị

  Toa Thuốc

  Diễn Đàn

  Đăng Nhập

  Đăng Ký

Si Hồ Địa Cốt B Thang

Tc Giả: Lưu H Gian

Chủ Trị:
Thanh nội nhiệt, trị miệng lở lot

Si hồ 12g
Địa cốt b 12g

Ghi Ch:
Sắc uống

<< Bản Để In >>

Nội Quy | Góp Ý | © 2009 - 2022 yhoccotruyen.org