Si Hồ Địa Cốt B Thang

Tc Giả: Lưu H Gian

Chủ Trị:
Thanh nội nhiệt, trị miệng lở lot

Si hồ 12g
Địa cốt b 12g

Ghi Ch:
Sắc uống


Nội Quy | Góp Ý | © 2009 - 2022 yhoccotruyen.org