Trang Chính

  Dược Vị

  Toa Thuốc

  Diễn Đàn

  Đăng Nhập

  Đăng Ký

Ph Tiểu Mạch (Fructus Tritici Levis) 浮小麦

Vị thuốc: Ph Tiểu Mạch
Tn khc: la m hạt lp
Tn Latin: Fructus Tritici Levis
Tn Pinyin: Fuxiaomai
Tn tiếng Hoa: 浮小麦

Tính vị: Vị ngọt tnh mt
Quy kinh: Vo kinh tm

Hoạt chất: Starch, proteins, carbohydrates, lipids, fiber, enzymes, vitamins

Dược năng: Bổ kh, thanh nhiệt, chỉ hn,

Liều Dng: 15 - 30g

Chủ trị:
Cơ thể yếu biểu hiện như ra mồ hội trộm hoặc vo ban đm: Dng Ph tiểu mạch với Mẫu lệ, Hong kỳ v Ma hong căn trong bi Mẫu Lệ Tn.

<< Bản Để In >>

Nội Quy | Góp Ý | © 2009 - 2024 yhoccotruyen.org