Phù Tiểu Mạch (Fructus Tritici Levis) 浮小麦

Vị thuốc: Phù Tiểu Mạch
Tên khác: lúa ḿ hạt lép
Tên Latin: Fructus Tritici Levis
Tên Pinyin: Fuxiaomai
Tên tiếng Hoa: 浮小麦

Tính vị: Vị ngọt tính mát
Quy kinh: Vào kinh tâm

Hoạt chất: Starch, proteins, carbohydrates, lipids, fiber, enzymes, vitamins

Dược năng: Bổ khí, thanh nhiệt, chỉ hăn,

Liều Dùng: 15 - 30g

Chủ trị:
Cơ thể yếu biểu hiện như ra mồ hội trộm hoặc vào ban đêm: Dùng Phù tiểu mạch với Mẫu lệ, Hoàng kỳ và Ma hoàng căn trong bài Mẫu Lệ Tán.


Nội Quy | Góp Ý | © 2009 - 2024 yhoccotruyen.org