Trang Chính

  Dược Vị

  Toa Thuốc

  Diễn Đàn

  Đăng Nhập

  Đăng Ký

Lng Đu B (Cortex Ulmi Parvifoliae) 榔榆皮

Vị thuốc: Lng Đu B
Tn khc: Vỏ cy đu
Tn Latin: Cortex Ulmi Parvifoliae
Tn Pinyin: Langyupi
Tn tiếng Hoa: 榔榆皮


<< Bản Để In >>

Nội Quy | Góp Ý | © 2009 - 2024 yhoccotruyen.org