Lng Đu B (Cortex Ulmi Parvifoliae) 榔榆皮

Vị thuốc: Lng Đu B
Tn khc: Vỏ cy đu
Tn Latin: Cortex Ulmi Parvifoliae
Tn Pinyin: Langyupi
Tn tiếng Hoa: 榔榆皮Nội Quy | Góp Ý | © 2009 - 2022 yhoccotruyen.org