Trang Chính

  Dược Vị

  Toa Thuốc

  Diễn Đàn

  Đăng Nhập

  Đăng Ký

Hải Cáp Xác (Concha Meretricis seu Cyclinae) 蛤壳

Vị thuốc: Hải Cáp Xác
Tên khác: Vỏ ṣ
Tên Latin: Concha Meretricis seu Cyclinae
Tên Pinyin: Geqiao
Tên tiếng Hoa: 蛤壳


<< Bản Để In >>

Nội Quy | Góp Ý | © 2009 - 2022 yhoccotruyen.org