Hải Cáp Xác (Concha Meretricis seu Cyclinae) 蛤壳

Vị thuốc: Hải Cáp Xác
Tên khác: Vỏ ṣ
Tên Latin: Concha Meretricis seu Cyclinae
Tên Pinyin: Geqiao
Tên tiếng Hoa: 蛤壳Nội Quy | Góp Ý | © 2009 - 2024 yhoccotruyen.org