Trang Chính

  Dược Vị

  Toa Thuốc

  Diễn Đàn

  Đăng Nhập

  Đăng Ký

Tm Dược Vị


Tm Dược Vị Theo Vần:

A | B | C | D & Đ | G | H | I | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | X | Y

Dược Vị Vần I:

Vị thuốcTn LatinTn PinyinTn Tiếng Hoa
ch Mẫu ThảoHerba LeonuriYimucao益母草
ch Tr NhnFructus Alpiniae OxyphyllaeYizhiren益智仁

Nội Quy | Góp Ý | © 2009 - 2022 yhoccotruyen.org