Trang Chính

  Dược Vị

  Toa Thuốc

  Diễn Đàn

  Đăng Nhập

  Đăng Ký

Diễn đàn >> Kiến Thức Phổ Thông >> xin hỏi vị thuốc nuy nhuy

<< Đăng Chủ Đề Mới >>
xin hỏi vị thuốc nuy nhuy - posted by Tàn Dạ (Hội Viên)
on August , 17 2015
nuy nhuy là vị thuốc ǵ vậy ạ
 
Replied by Tàn Dạ (Hội Viên)
on 2015-08-18 03:17:37.0
- my vu hoa , linh lăng hương, bạch nga chi, bạch dương chi, dương cơ là những vị ǵ vậy ạ
 
Reply with a quote
Replied by Sinh Sinh Tử (Hội Viên)
on 2015-08-18 23:44:09.0
@Tàn Dạ: Ngọc trúc = Nuy nhuy

 
Reply with a quote
Replied by Tàn Dạ (Hội Viên)
on 2015-08-19 00:35:27.0
cám ởn bạn. vậy c̣n các vị khác th́ sao vậy bạn
 
Reply with a quote


<< Trả Lời >>

Nội Quy | Góp Ý | © 2009 - 2020 yhoccotruyen.org