Trang Chính

  Dược Vị

  Toa Thuốc

  Diễn Đàn

  Đăng Nhập

  Đăng Ký

Diễn đàn >> Kiến Thức Phổ Thông >> con muốn mua sách bản thảo cương mục ở đâu

<< Đăng Chủ Đề Mới >>
con muốn mua sách bản thảo cương mục ở đâu - posted by tunguyen.tn455 (Hội Viên)
on July , 31 2015
Xin các thầy chỉ cho con chổ mua sách bản thảo cương mục của tác giả lư thời trân ở đâu
 
Replied by VienChi (Hội Viên)
on 2015-07-31 10:15:11
Chào bạn Tung,
Bạn có thể download sách bản chữ Hán ở đây. Sách này đă được dịch sang Anh ngữ. Chưa có bản Việt ngữ.

http://www.yhoccotruyen.org/ViewTopic.jsp?tid=5850&fid=2&Page=1&trp=27&ttp=418
 
Reply with a quote


<< Trả Lời >>

Nội Quy | Góp Ý | © 2009 - 2024 yhoccotruyen.org