Trang Chính

  Dược Vị

  Toa Thuốc

  Diễn Đàn

  Đăng Nhập

  Đăng Ký

Diễn đàn >> Kiến Thức Phổ Thông >> Kính Nhờ Thầy dịch dùm con vài vị thuốc này ..con tra google không t́m thấy..con mù tịt à

<< Đăng Chủ Đề Mới >>
Kính Nhờ Thầy dịch dùm con vài vị thuốc này ..con tra google không t́m thấy..con mù tịt à - posted by dangkhoa301 (Hội Viên)
on July , 05 2015
Phục hoa
Phê bả diệp
chích thảo
hắc chi tử
phác tiêu
đạc hoàng
 
Replied by Sinh Sinh Tử (Hội Viên)
on 2015-07-05 12:40:07
@dangkhoa301: Bạn t́m hiểu Tuyền phúc hoa, Phan tả diệp, Cam thảo (chích), Chi tử (sao đen), Phác tiêu, Đại hoàng.
 
Reply with a quote


<< Trả Lời >>

Nội Quy | Góp Ý | © 2009 - 2024 yhoccotruyen.org