Trang Chính

  Dược Vị

  Toa Thuốc

  Diễn Đàn

  Đăng Nhập

  Đăng Ký

Diễn đàn >> Y Học Cổ Truyền >>

<< Đăng Chủ Đề Mới >>
Replied by SaiHo (Hội Viên)
on 2015-03-11 11:52:57.0
E cắt 10 thang thúc sau v̀ sắc úng nhé.
Cu đằng 6g
Bán hạ 3g
Cam thảo 2g
Đ̃ trọng 4g
C̉u tích 2g
Thỏ ty tử 4g
Xích thược 1g
Lạc tin 6g
Đương quy 3g
Đại táo 2 quả
Bạch thược 1g.
Sắc úng ngày 1 thang.
Ńu th́y thúc sạch khng nn rửa nữa, vì vị Bán hạ họ t̉m gừng ch́ nn rửa sẽ giảm tác dụng.
Chỉ c̀n đun si 2-3 phút, tắt b́p đ̉ vài phút rót ra úng nóng. ngày sắc 3-4 l̀n úng ngày 1 thang

 
Reply with a quote

<< Trang trước 1 2 3 4 5 6 Trang kế >>

<< Trả Lời >>

Nội Quy | Góp Ý | © 2009 - 2022 yhoccotruyen.org