Trang Chính

  Dược Vị

  Toa Thuốc

  Diễn Đàn

  Đăng Nhập

  Đăng Ký

Diễn đàn >> Kiến Thức Phổ Thông >> Vị thuốc Tử Căn l vị thuốc g?

<< Đăng Chủ Đề Mới >>
Vị thuốc Tử Căn l vị thuốc g? - posted by hoangdan (Hội Viên)
on January , 02 2015
Ai Biết Vị thuốc Tử căn l vị thuốc g? Mua ở đu được ko ạ? Cảm ơn nhiều!
 
Replied by Sinh Sinh Tử (Hội Viên)
on 2015-01-02 21:08:48.0
@hoangdan: Tử căn = Tử thảo căn, xem hnh ảnh trong mục Dược vị.
 
Reply with a quote
Replied by PhoHVB (Hội Viên)
on 2015-01-02 21:09:02.0
Tử căn l Tử thảo căn, vị ny ở VN rất kh tm. Xem hnh vị Tử thảo bn mục Dược Vị.
 
Reply with a quote


<< Trả Lời >>

Nội Quy | Góp Ý | © 2009 - 2022 yhoccotruyen.org