Trang Chính

  Dược Vị

  Toa Thuốc

  Diễn Đàn

  Đăng Nhập

  Đăng Ký

Diễn đàn >> Y Học Cổ Truyền >>

<< Đăng Chủ Đề Mới >>
Replied by khnh linh (Hội Viên)
on 2013-11-06 19:25:24.0
Xin chào th̀y dauden và các th̀y trn dĩn đàng.cho mình hỏi là vị qú chi bõ vào sau khi tắt b́p khoãng 10 phút,ṿy lịu thúc có ra đuợc ko th̀y.và bõ nuớc thứ 1 hay nước thư 3 ṿy th̀y.
 
Reply with a quote
Replied by kakashi (Hội Viên)
on 2013-11-06 22:39:29.0
vị quế chi c tinh dầu,nếu sắc kĩ sẽ bay hết bạn .Cho nn bạn sắc nước thứ 1 khi khoảng 5-7 pht cuối bỏ vị đ vo,cc nước cn lại bạn cứ sắc bnh thường
 
Reply with a quote
Replied by khnh linh (Hội Viên)
on 2013-11-06 23:48:27.0
Chào bạn kakashi,lúc trước thì mình ṽn ńu vị qú chi như bạn hướng d̃n.nhưng l̀n ǹy th̀y dauden dặn rằng bõ vị qú chi sau khi đã tắt b́p khi 10p,thì bõ vị qú chi vào nn mình sợ đ̣ nóng đã bị giãm qú chi ko ra được hoạt ch́t mình mới hõi lại cho kỹ hơn.Chào thn ái
 
Reply with a quote
Replied by dauden (Hội Viên)
on 2013-11-07 00:36:20.0
cho anh linhtony! xin loi do gấp nn ti viết nhầm, anh chia quues chi ra 03 phần, nước đầu anh cho vo 02 phần trước khi tắt bếp 10p. nước 02 anh cho vo phần cn lại trước khi tắt bếp 10p. nước 03 anh nấu bnh thường. tổng 03 nước anh ha cng nhau chi ra 03 lần uống. ngy chỉ uống 02 lần. 01 thang anh uống được 1,5 ngy như hương dẫn ở trn.

thn cho!
 
Reply with a quote
Replied by khnh linh (Hội Viên)
on 2013-11-07 01:38:24.0
Xin cãm ơn sự ṭn tình hướng d̃n cũa th̀y dauden ŕt nhìu,ṿy mình đã hĩu r̀i,sẽ làm đúng như lời th̀y dạy.Chào thn ḿn.
 
Reply with a quote
Replied by khnh linh (Hội Viên)
on 2013-11-07 08:43:24.0
Th̀y dauden cho mình hõi đìu này mong th̀y giải thích giúp mình nhé.Như mình úng nước ńu cũa sinh hoàng kỳ thường xuyn là đ̃ phục h̀i lại ph̀n dương khí suy ýu cũa mình lại.ṿy khi dương khí được phục h̀i nó có đ̃y được tà khí nḥp su trog cơ th̃ mình ra ngoài được ko(như cãm nḥp lý chẵng hạn.) vì khoãng 3 năm v̀ truớc cũng có ṃt lương y khám ḅnh cho mình(úg theo toa th̀y đó ra cũng được khoãng 30 thang.)trong ph̀n ḅnh án mình nhớ th̀y đó ḱt lụn như sau.kinh ḅnh:thíu dương kinh chứng. Pháp trị: giãi cãm,b̃ trung ít khí,b̃ tḥn.như ṿy là pháp trị đó là cũng đ̃ phục h̀i chính khí đ̃ đ̃y được cái cãm nḥp lý trong nguời của mình ra ngoài phải ko th̀y dauden.mong th̀y dành chút thời gian giãi thích đ̉ mình hỉu rỏ v̀ ḅnh tình của mình nhìu hơn đuợc ko th̀y.Chào kính ḿn.
 
Reply with a quote
Replied by dauden (Hội Viên)
on 2013-11-07 10:22:35.0
anh cứ yn tm, trường hợp nếu anh bị cm l t kh nhập vo phần biểu lc đ lại khng dng đng thuốc tn hn giải biểu m lại dng cng hạ lm chnh kh suy yếu nn hn t thừa cơ đi su vo l c thể gy tiểu chảy khng cầm được...th lức bấy giờ mi cần xử l cấp. nhưng bệnh hiện tại của anh mn tnh hn trong cơ thể do thận kh suy km, dương kh hư nn khi chnh kh được vững chắc hn t ẩn nu sẽ tự lui.

thn cho!

 
Reply with a quote
Replied by khnh linh (Hội Viên)
on 2013-11-07 21:10:03.0
Th̀y dauden ơi sáng nay khi mình ngũ thức ḍy,bị nhảy mủi lien tục,ñi gai ́c h́t cã người,người nghe lạnh,nhưng ko śt ko đau đ̀u.chĩ b̀n th̀n ṃt mõi. Ṿy mình hỏi th̀y mình có úng được thúc b̃ tḥn ko,hay là dừng lại thúc b̃ tḥn lại đ̉ chửa ḅnh cãm,ńu chửa cảm thì th̀y ra toa giúp mình với.Ŕt mong tin th̀y. THN ḾN
 
Reply with a quote
Replied by khnh linh (Hội Viên)
on 2013-11-08 02:15:24.0
Mình đang ŕt mong tin th̀y dauden và các th̀y tren dĩn đàng cho mình chút ý kín,là mình đang bị cãm như ṿy mình có típ tục úng thúc trị tḥn được ko.Chào thn ái.
 
Reply with a quote
Replied by justme (Hội Viên)
on 2013-11-08 02:50:19.0
Cho Linhtony,

Nếu bị cảm th anh dừng thuốc bổ thận để chờ cc Thầy ra toa trị cảm đ nh!

Just
 
Reply with a quote

<< Trang trước 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Trang kế >>

<< Trả Lời >>

Nội Quy | Góp Ý | © 2009 - 2022 yhoccotruyen.org