Trang Chính

  Dược Vị

  Toa Thuốc

  Diễn Đàn

  Đăng Nhập

  Đăng Ký

Diễn đàn >> Y Học Cổ Truyền >> xin gip em điều trị bệnh chm

<< Đăng Chủ Đề Mới >>
xin gip em điều trị bệnh chm - posted by baobinh (Hội Viên)
on October , 27 2013
em bị bệnh >2 năm rồi, đ chữa nhiều nơi nhưng ko khỏi
mong cc Thầy gip đỡ
vết thương đng vẩy da, nn da non, gy ngứa nhiều, gi bong lớp sừng v gy chảy mu


 
Replied by PhoHVB (Hội Viên)
on 2013-10-30 22:12:49.0
Cho Baobinh,
Em qua mục Đng Y Thực Dụng lấy Mẫu Hồ Sơ Bệnh n rồi cập nhật đầy đủ chi tiết vo chủ đề ny của em nh. Khi c đầy đủ chi tiết cc thầy mới c thể gip em được.
Ph
 
Reply with a quote


<< Trả Lời >>

Nội Quy | Góp Ý | © 2009 - 2022 yhoccotruyen.org