Trang Chính

  Dược Vị

  Toa Thuốc

  Diễn Đàn

  Đăng Nhập

  Đăng Ký

Diễn đàn >> Kiến Thức Phổ Thông >> Hải thượng Y tông lĩnh

<< Đăng Chủ Đề Mới >>
Hải thượng Y tông lĩnh - posted by DừaCạn (Hội Viên)
on October , 23 2013
-Các thầy đă đọc qua cuốn sách đó cho xin nhận xét?Thấy nhiều người cũng nói về nó?
-Thầy ḿnh cứ nói " Tứ đại tông mạch ": phù trầm tŕ sác mà ḿnh chẳng biết đọc sách nào cho thích hợp?
 
Replied by Sinh Sinh Tử (Hội Viên)
on 2013-10-23 20:02:13.0
Chào dang_vd.
Bạn đọc 2 chủ đề sau để biết phương hướng đọc sách. Và cũng trả lời được phần nào câu hỏi trong chủ đề kia của bạn về 2 cuốn Trung y.

http://www.yhoccotruyen.org/ViewTopic.jsp?tid=3483&fid=6&Page=1&trp=21&ttp=34

http://www.yhoccotruyen.org/ViewTopic.jsp?tid=4550&fid=2&Page=1&trp=1&ttp=1
 
Reply with a quote


<< Trả Lời >>

Nội Quy | Góp Ý | © 2009 - 2022 yhoccotruyen.org