Trang Chính

  Dược Vị

  Toa Thuốc

  Diễn Đàn

  Đăng Nhập

  Đăng Ký

Diễn đàn >> Kiến Thức YHCT >> NGOẠI NHÂN MẠCH

<< Đăng Chủ Đề Mới >>
NGOẠI NHÂN MẠCH - posted by KHANG TƯỜNG (Hội Viên)
on October , 01 2013
NGOẠI NHÂN MẠCH chủ Lục Dâm {Lục Khí} ( PHONG-HÀN-THỬ-THẤP-TÁO-HỎA )

Ngoại ứng Nhân Nghinh (Tay Trái).

KHẨN TẮC THƯƠNG HÀN THẬN BẤT DI.
(Mạch KHẨN là do Thương Hàn,ảnh hưởng đến tạng THẬN).

HƯ NHÂN THƯƠNG THỬ HƯỚNG BÀO SUY.
(Mạch HƯ là do Thương Thử, ảnh hưởng TÂM BÀO LẠC).

SÁP DUYÊN THƯƠNG TÁO TU QUAN PHẾ.
(Mạch SÁP là do Thương Táo, nên xét tạng PHẾ).

TẾ HOĂN THƯƠNG THẤP YẾU QUAN TỲ.
(Mạch TẾ HOĂN là do Thương Thấp, phải xem tạng TỲ).

PHÙ TẮC THƯƠNG PHONG CAN BỘ ỨNG.
(Mạch PHÙ là chứng Thương Phong, ứng ở tạng CAN).

NHƯỢC VI THƯƠNG HỎA SÁT TÂM TRI.
(Mạch NHƯỢC là Thương Hỏa, xét ở tạng TÂM th́ biết).

LỤC BỘ CÁC MẠCH TU ĐƯƠNG THẨM.
(Các mạch ứng ở Lục bộ nên xem xét).

MIỄN SỬ TƯƠNG HÀN TÁC NHIỆT Y.
(Tránh trường hợp gặp chứng Hàn mà lại cho thuốc Nhiệt).


 


<< Trả Lời >>

Nội Quy | Góp Ý | © 2009 - 2022 yhoccotruyen.org