Trang Chính

  Dược Vị

  Toa Thuốc

  Diễn Đàn

  Đăng Nhập

  Đăng Ký

Diễn đàn >> Kiến Thức YHCT >> NỘI NHÂN MẠCH

<< Đăng Chủ Đề Mới >>
NỘI NHÂN MẠCH - posted by KHANG TƯỜNG (Hội Viên)
on October , 01 2013
NỘI NHÂN MẠCH chủ Thất T́nh (Hỷ-Nộ-Ưu-Tư-Bi-Khủng-Kinh).

Nội ứng Khí Khẩu( Tay Phải)

HỶ KHÍ THƯƠNG TÂM MẠCH TẤT HƯ.
(Mừng vui quá độ tổn thương TÂM, mạch đi HƯ).

TƯ THƯƠNG TỲ BỘ KẾT TRUNG CƯ.
(Suy nghĩ nhiều thương tổn TỲ, mạch đi KẾT bên trong).

NHÂN ƯU THƯƠNG PHẾ MẠCH TẤT SẮC.
(Nguyên nhân do lo lắng tổn thương PHẾ, mạch đi SẮC).

NỘ KHÍ THƯƠNG CAN MẠCH TIỆN NHU.
(Tức giận tổn thương CAN, mạch bèn đi NHU).

KHỦNG THƯƠNG Ư THẬN MẠCH TRẦM THỊ.
(Sợ sệt tổn thương THẬN, mạch đi TRẦM).

DUYÊN KINH THƯƠNG ĐỞM ĐỘNG TƯƠNG TU.
(Duyên cớ do kinh hăi tổn thương ĐỞM, đi mạch ĐỘNG).

MẠCH KHẨN NHÂN BI THƯƠNG BÀO LẠC.
(Mạch KHẨN do nguyên nhân buồn rầu, tổn thương TÂM BÀO LẠC).

THẤT T̀NH KHÍ KHẨU NỘI NHÂN CHI.
(Mạch do nguyên nhân bên trong thuộc về t́nh chí (tâm lư), ứng ở Khí Khẩu). 


<< Trả Lời >>

Nội Quy | Góp Ý | © 2009 - 2022 yhoccotruyen.org