Trang Chính

  Dược Vị

  Toa Thuốc

  Diễn Đàn

  Đăng Nhập

  Đăng Ký

Diễn đàn >> Kiến Thức YHCT >> THẤT CHẨN PHP

<< Đăng Chủ Đề Mới >>
THẤT CHẨN PHP - posted by KHANG TƯỜNG (Hội Viên)
on September, 18 2013
Tạm dịch l Bảy bước cơ bản khi xem mạch.

1- NHẤT TỊNH KỲ TM TỒN KỲ THẦN.
-Điều thứ nhất l ổn định trạng thi tm l v tinh thần.

2-NH VONG NGOẠI V TƯ LỰ.
-Điều thứ hai l qun đi những lo nghĩ khc,tập trung vo việc xem mạch.

3-TAM QUN H HẤP ĐỊNH KỲ KH.
-Điều thứ ba l điều ho h hấp, ổn định hơi thở.

4-TỨ KHINH CHỈ Ư B PHU CHI GIAN.THM KỲ PHỦ MẠCH PH D.
-Điều thứ tư l đặt nhẹ ngn tay vo phần da thứa, thăm d ở bậc Ph mạch của Lục PHỦ.

5-NGŨ VI TRỌNG CHỈ Ư CƠ NHỤC CHI GIAN.THỦ KỲ VỊ KH TRUNG D.
-Điều thứ năm l hơi nặng ngn tay vo phần cơ nhục, xt ở bậc Trung tnh trạng Vị kh của mạch.

6-LỤC TI TRỌNG CHỈ VU CỐT CHI THƯỢNG.THỦ KỲ TẠNG MẠCH TRẦM D.
-Điều thứ su thm nặng ngn tay đến trn phần xương cốt, xt ở bậc Trẩm mạch của Ngũ Tạng.

7-THẤT ST BỊNH NHN CHI MẠCH. THỦ KỲ TỨC- CH ĐA THIỂU D.
-Điều thứ bảy xem xt mạch của bịnh nhn đập v ngừng bao nhiu lần trong một hơi ht vo thở ra của Thầy thuốc.

 


<< Trả Lời >>

Nội Quy | Góp Ý | © 2009 - 2022 yhoccotruyen.org