Trang Chính

  Dược Vị

  Toa Thuốc

  Diễn Đàn

  Đăng Nhập

  Đăng Ký

Diễn đàn >> Kiến Thức Phổ Thông >> bát vị

<< Đăng Chủ Đề Mới >>
bát vị - posted by vanphong (Hội Viên)
on July , 09 2013
các thầy cho con hỏi bài bát vị có ngâm rượu được không ạ? Tại vì con thấy có vị phụ tử không biết ngâm với rượu có làm sao không.
 
Replied by Sinh Sinh Tử (Hội Viên)
on 2013-07-09 07:43:32.0
Bạn đọc trong topic này sẽ thấy câu trả lời:

http://www.yhoccotruyen.org/ViewTopic.jsp?tid=3483&fid=2&Page=1&trp=0
 
Reply with a quote
Replied by vanphong (Hội Viên)
on 2013-07-09 23:14:15.0
Con cảm ơn thầy nông giang! Thầy ơi cho con hỏi thêm là bây giờ con bỏ vị phụ tử ra có được không ạ? Coi như rượu tính nhiệt như phụ tử luôn.
 
Reply with a quote
Replied by Sinh Sinh Tử (Hội Viên)
on 2013-07-10 06:19:01.0
Tôi không phải thầy thuốc đâu Vanphong. Nhưng theo tôi thấy th́ Lục vị và Bát vị không ngâm rượu, chỉ có ở dạng thuốc viên hoặc thuốc sắc.
 
Reply with a quote


<< Trả Lời >>

Nội Quy | Góp Ý | © 2009 - 2021 yhoccotruyen.org