Trang Chính

  Dược Vị

  Toa Thuốc

  Diễn Đàn

  Đăng Nhập

  Đăng Ký

Diễn đàn >> Kiến Thức Phổ Thông >> Cách điều trị bịnh UNG THƯ MÁU

<< Đăng Chủ Đề Mới >>
Cách điều trị bịnh UNG THƯ MÁU - posted by mthu (Hội Viên)
on May , 12 2013

Xin mời đọc thêm trong giờ rổi rảnh

- Hậu điều trị bịnh ung thư máu
http://thuannghia.vnweblogs.com/post/7291/313704/#1879302

-Cải tử hoàn sinh cho bịnh nhân ung thư máu
http://thuannghia.vnweblogs.com/post/7291/270754#1854813

-Thể dục dưởng sinh cho các bịnh về Tam Tiêu [ t́ vị ]
http://thuannghia.vnweblogs.com/post/7291/386255

mthu
 
Replied by PhoHVB (Hội Viên)
on 2013-05-12 20:34:35
Chào cô Mthu,
Thầy Quang Thống cũng đă có bài nói về bệnh ung thư máu. Cô có thể tham khảo thêm ở đây:

http://www.yhoccotruyen.org/ViewTopic.jsp?tid=3502&fid=6&Page=1&trp=5&ttp=24
 
Reply with a quote


<< Trả Lời >>

Nội Quy | Góp Ý | © 2009 - 2024 yhoccotruyen.org