Trang Chính

  Dược Vị

  Toa Thuốc

  Diễn Đàn

  Đăng Nhập

  Đăng Ký

Diễn đàn >> Kiến Thức YHCT >> QUAN HỆ CỦA BÁT QUÁI VỚI CHỨNG TRẠNG CỦA TẠNG PHỦ

<< Đăng Chủ Đề Mới >>
QUAN HỆ CỦA BÁT QUÁI VỚI CHỨNG TRẠNG CỦA TẠNG PHỦ - posted by KHANG TƯỜNG (Hội Viên)
on May , 12 2013

KT gởi các bạn bài viết này được đăng ở trang lyhocdongphuong.org.vn của anh DỊCH THIÊN Y.


1_ BÁT QUÁI PHỐI HỢP VỚI TẠNG PHỦ
Tạng Phủ và 8 phương vị của Hậu Thiên Bát Quái phối hợp nhau :
LY ở phương NAM; thuộc HỎA , phối với Tạng TÂM.
KHẢM ở phương BẮC; thuộc THỦY, phối với Tạng THẬN.
CHẤN ở phương ĐÔNG; thuộc MỘC, phối với Tạng CAN.
ĐOÀI ở phương TÂY; thuộc KIM, phối với Tạng PHẾ.
KHÔN ở TÂY NAM; thuộc THỔ, phối với Tạng TỲ.
CẤN ở ĐÔNG BẮC; thuộc THỔ, phối với Phủ Vị.
TỐN ở ĐÔNG NAM; thộc MỘC, phối với Phủ Đởm.
CÀN ở TÂY BẮC; thuộc KIM, phối với Phủ Đại Trường.

2_ DIỄN BIẾN SINH LƯ_ BỊNH LƯ CỦA BÁT QUÁI VỚI TẠNG PHỦ
Căn cứ vào Ngũ hành Tương Sinh-Tương Khắc-Tương Thừa_ Tương Vũ của Bát quái, Đông y phối hợp, ứng dụng vào Sinh lư- Bịnh lư của Tạng Phủ.
VD: Quẻ Địa Thiên Thái do quẻ Khôn phối với quẻ Càn mà thành.
Khôn chủ Âm - Càn chủ Dương. quẻ Thái chủ Âm Thăng Dương Giáng, cơ thể khỏe mạnh, sống thọ.

Hữu Thọ Giả Âm B́nh _ Dương Bí.

VD: Quẻ Kư Tế do quẻ Khảm phối với quẻ Ly mà thành.
Quẻ Khảm thuộc Thủy, chủ Thận _ Quẻ Ly thuộc Hỏa, chủ Tâm. Thủy Hỏa ḥa hợp; Tâm Thận giao nhau, biểu thị t́nh trạng sinh lư của cơ thể cân bằng, ổn định, không bịnh tật.

Vô Bịnh Giả Hỏa Giáng _ Thủy Thăng.


 


<< Trả Lời >>

Nội Quy | Góp Ý | © 2009 - 2022 yhoccotruyen.org