Trang Chính

  Dược Vị

  Toa Thuốc

  Diễn Đàn

  Đăng Nhập

  Đăng Ký

Diễn đàn >> Kiến Thức Phổ Thông >> Tài Liệu Tham Khảo: Các Sách Cổ Về Đông Y-Đông Dược

<< Đăng Chủ Đề Mới >>
Tài Liệu Tham Khảo: Các Sách Cổ Về Đông Y-Đông Dược - posted by justme (Hội Viên)
on January , 22 2013
南藥神經
Nam dược thần kinh http://lib.nomfoundation.org/collection/1/volume/835/
¿Sách có 3 quyển. Quyển 1 gồm 30 bài thuốc chữa bệnh cho nam giới và nói rơ nguyên nhân gây ra các loại bệnh bốn mùa trong năm. Quyển 2 gồm 30 bài thuốc chữa bệnh cho phụ nữ như bế kinh, động thai, hậu sản¿Quyển 3 cũng gồm 30 bài thuốc chữa bệnh cho trẻ em như cam, sài đẹn, ỉa chảy, kém ăn, khóc đêm¿¿.

藥品南名氣味正治񠠥括
Dược phẩm nam danh khí vị chính trị ca quát http://lib.nomfoundation.org/collection/1/volume/945/
¿Sách gồm 2 phần: Phần 1: Sách ghi tên, đặc tính và công dụng của các loại cây dược liệu của Việt Nam viết bằng thể thơ 7 chữ, có chia ra từng bộ: nguyên thảo bộ ( gồm 62 loại như: sài hổ, hoàng linh, sơn tam, cao lương, khương hoàng¿mỗi cây thuốc đều ghi khá kỹ) 原草部, đằng thảo bộ (gồm 17 loại: cẩm địa la, ngũ vị tử, sứ quân tử, cát căn¿) 籐草部, thuỷ thảo bộ (gồm 6 loại như: cát bồ thông , bồ hoàng, thuỷ tháo¿) 水草部, cốc bộ ( 14 loại: canh mễ, thao mễ, lang vĩ¿) 谷部, thái bộ (46 loại: phỉ thái, hung căn, đại toán, giới thái, bạch giới tử, sinh khương¿) 菜部, quả bộ (49 loại: mai tử, lư tử, đào tử, đường lê¿) 果部, mộc bộ ( 42 loại: quang lang, tùng, quế¿) 木部, trùng bộ (32 loài: phong mật, phong lạp, phong pḥng, tàm¿) 虫部, lân bộ ( 8 loài: xuyên sơn giáp, bách hoa xà, bạch hoa xà¿) 鱗部, ngư bộ (tinh ngư, tôn ngư, tra ngư¿) 魚部, giáp bộ ( 6 loại: qui, điền giải) 甲部, giới bộ ( 13 loại: bạn, kiến, giáp doanh) 介部, cầm bộ ( 39 loại: hùng kê, ô kê¿) 禽部, thuỷ điểu bộ (12 loại: nhạn, bạch nga¿), 水鳥部, lục súc bộ ( 26 loài : lợn, trâu nước, sừng trâu¿), sơn thú bộ ( 36 loài: hổ, voi, tê giác¿) 山獸部, thuỷ bộ ( thuỷ, bích hải thuỷ) 水部, thổ bộ (hoàng thổ, thổ phong sào) 土部, kim bộ (tinh kim) 金部, nhân bộ 人部. Phần 2: Chép quyển 13 bộ Hải thượng y tông tâm lĩnh 海上醫宗心領, nói về Nam dược. Cuối sách là bài Chỉ nam dược tính phú 指南藥性賦 ¿

藥性賦
Dược tính phú http://lib.nomfoundation.org/collection/1/volume/949/
¿Gồm 2 quyển: Quyển 1: Dược tính phú 藥性賦: bài nói về tính năng, công dụng của các loài thuốc. Trạch Viên môn truyền tập yếu thư 澤圓門傳集要書: 13 thiên, phần đầu (7 thiên) do La Khê Tả Lĩnh quan tiên sinh 羅溪左領官先生 soạn, ghi triệu chứng và phương thuốc điều trị các bệnh: thổ tả, hàn nhiệt, trúng phong, bệnh thấp, bệnh say nắng, ngă nước, bệnh phụ nữ, họ, bệnh về huyết, đau bụng, trẻ con, ung nhọt. Phần sau (6 thiên) do Trạch Viên tiên sinh 澤圓先生 tục biên. Quyển 2: Y thư mục lục 醫書目錄: mục lục sách y do Nguyễn Tam Sở người tỉnh Bắc Ninh làm việc ở Thái y viện soạn¿

藥性賦
Dược tính phú http://lib.nomfoundation.org/collection/1/volume/950/

¿Nội dung: 1. Dược tính phú 藥性賦: Bài phú viết về tính năng công dụng của các loại thuốc Nam ở nước ta. 2. Kinh huyệt toát yếu lược biên 經穴撮要略編: sơ lược về các kinh huyệt trên cơ thể con người để chữa bệnh: huyệt ở bàn tay, đầu, cổ, trên thân thể¿ 3. Tạo xạ pháp hương 造麝法香: ghi các bài thuốc chữa bệnh, các món ăn phải kiêng trong khi chữa bệnh. Bài thuốc chữa bệnh bạch điến, phát ban¿ 4. Gia truyền tập nghiệm lương phương 家傳集驗良方: tập hợp các bài thuốc hay gia truyền. 5. Địa bàn pháp 地盤法: so sánh địa bàn cổ và địa bàn hiện nay. 6. Một số ghi chép vụn vặt: sát nhân hoàng tuyền thi, cứu bần hoàng tuyền thi, một số bài thuốc chữa bệnh chó cắn, cách tránh hổ báo khi vào rừng, chữa bệnh trẻ con khóc dạ đề¿¿

藥文
Dược văn http://lib.nomfoundation.org/collection/1/volume/951/
¿Bài văn xuôi viết về nguyên lư khám bệnh và chữa bệnh. Người béo th́ đờm nhiều, khí không thông mà sinh bệnh uất. Người gầy th́ huyết kém. Béo mà nhiệt th́ thuốc mát không làm hạ được nhiệt. Gầy mà khí thịnh thuốc nóng không làm ấm nóng lên được¿V́ vậy khi xem bệnh phải xem thể tạng người để gia giảm thuốc. Trước hết do ăn uống, do tinh thần mà sinh bệnh. Ví dụ đối với người trước giàu sau nghèo, buồn phiền mà t́ uất, người công danh phát sớm, chí phóng đăng mà khí huyết nhanh suy v́ vậy phải căn cứ vào tinh thần người bệnh mà gia giảm thuốc¿¿


南天藥性賦
Nam thiên dược tính phú http://lib.nomfoundation.org/collection/1/volume/1044/

¿Nội dung: Gồm các bài Nam thiên dược tính phú [南天藥性賦], Dược tính ca quát [藥性歌括], Gia truyền trị đậu diễn âm [家傳治痘演音]¿là các bài phú nói về thuốc, tên thuốc có một vài chỗ được chú bằng chữ Nôm¿


本國南藥品記
Bản quốc nam dược phẩm kư http://lib.nomfoundation.org/collection/1/volume/675/ ¿Sách chép về Nam dược, các cây thuốc Nam, đặc tính công dụng như Quán chúng là củ cây láng, vị hàn, thiểu độc, năng thông xướng, trị chư thất huyết, sát trùng, thanh nhiệt khử tà, tam nại gọi là củ địa liền, khí vị tân ôn, khử hàn, nhu hương gọi là cây sữa, hoa lá có vị đắng, tính ôn dùng để trị các chứng lạnh bụng, đau bụng, nôn ói, nguyệt tú hoa gọi là hoa hồng, vị ngọt, không độc, ôn, hoạt huyết, tiêu các vết thương¿ Tất cả 312 vị thuốc, được chia làm từng loại như Thảo, Cốc, Quả, Mộc, Trùng, Ngư, Giới¿, thập tam phương gia giảm, nhất tích tam xa thần¿.


本草備要
Bản thảo bị yếu (q.03) http://lib.nomfoundation.org/collection/1/volume/462/
Tên các vị thuốc chia theo các bộ: Mộc bộ 木部 như: Phục linh 茯苓, Phục thần 茯神, Hổ phách 琥珀¿; Quả bộ 果部 như: Đào nhân 桃仁, Hạnh nhân 杏仁, Ô mai 烏梅¿; Cốc thái bộ 榖菜部 như: Cốc nha 榖芽, Đại mạch nha 大麥芽¿, tác dụng chữa bệnh của từng vị thuốc.
南藥神效
Nam dược thần hiệu http://lib.nomfoundation.org/collection/1/volume/1114/
¿Nội dung: Các vị thuốc Nam, tính chất và công dụng của chúng. Các bài thuốc và phương pháp chữa các bệnh thuộc 10 khoa: trúng, khí ứng, huyết ứng, trước thống, bất thống, cửu khiếu, nội thương, phụ nhân, tiểu nhi và thể ngoại. Một số bài thuốc của các dân tộc Thổ, Mán¿

南藥神效
Nam dược thần hiệu
http://lib.nomfoundation.org/collection/1/volume/510/
Quyển thủ: Các vị thuốc Nam, được chia theo các bộ; tính chất, công dụng của chúng: Nguyên thảo bộ 原草部, Cốc bộ 榖部, Đằng thảo bộ 藤草部, Thuỷ thảo bộ 水草部, Thuỷ bộ 水部, Ngư bộ 魚部¿八陣全書
Bát trận toàn thư http://lib.nomfoundation.org/collection/1/volume/1082/
¿Nội dung: Giới thiệu một số vị thuốc và cách sử dụng các vị thuốc đó ¿


診家正眼
Chẩn gia chính nhăn http://lib.nomfoundation.org/collection/1/volume/700/ ¿Nội dung chép lại sách thuốc Trung Quốc của tác giả Lư Sĩ Tài [李士材]. Sách chia làm 2 phần Thượng, Hạ, có phàm lệ và mục lục¿.

謝林侍郎新舉啟
Tăng đính bản thảo bị yếu http://lib.nomfoundation.org/collection/1/volume/576/
¿Sách chép các cây thuốc và vị thuốc Nam dược, như hoàng kỳ [黄耆], cam thảo [甘草], nhân sâm [人參], sa sâm [沙參], huyền sâm [玄參]¿ có tóm tắt nêu tác dụng chữa bệnh của từng vị.¿

 


<< Trả Lời >>

Nội Quy | Góp Ý | © 2009 - 2021 yhoccotruyen.org