Trang Chính

  Dược Vị

  Toa Thuốc

  Diễn Đàn

  Đăng Nhập

  Đăng Ký

Diễn đàn >> Kiến Thức Phổ Thông >> Tài Liệu Tham Khảo: Các Sách Cổ Về Đông Y-Mạch Học

<< Đăng Chủ Đề Mới >>
Tài Liệu Tham Khảo: Các Sách Cổ Về Đông Y-Mạch Học - posted by justme (Hội Viên)
on January , 22 2013
究息脉
Cứu tức mạch http://lib.nomfoundation.org/collection/1/volume/731/
¿Phép chẩn mạch chữa bệnh trong y học cổ truyền. Nội dung gồm các mục: Cứu tức mạch [究息脉], Chẩn mạch [胗脈], Mạch danh [ 脈名], Mạch biện bát điều [脈辨八條], Bảo nguyên huyền diệu phú [保元玄妙賦], Bằng mạch dụng dược [憑脈用藥], Chân tàng mạch [真贓脈], Cát hung mạch thi [吉兇脈詩]¿¿.


脉部位觧
Mạch bộ vị giải http://lib.nomfoundation.org/collection/1/volume/823/
¿Sách y học, nói vai tṛ của khí mạch nhân thể mạnh mẽ hay suy khô có ư nghĩa quan trọng trong việc chẩn đoán bệnh tật của con người. Gồm các phần: 1. Mạch bộ vị giải [脉部位觧]. 2. Tân san mạch trạng [新刊脉状 ]. 3. Mạch bộ vị [脉部位] . Sách không có Tựa, Bạt, không rơ tác giả, hiện chưa có so sánh khảo chứng, chưa rơ sách Việt Nam hay trích sao theo y thư nào¿.

脉頭歌括
Mạch đầu ca quát http://lib.nomfoundation.org/collection/1/volume/824/
¿ Nội dung: Dạy cách bắt mạch các bệnh. Phần đầu viết theo thể lục bát không chia đoạn mục. Mở đầu: ...Hoa hiên tứ nghiệp thừa nhà Sưu cầu kinh sách thánh hiền di thư Cổ kim chỉ thượng dư sư Nghiệp y tu ngoạn thi thư gia tường phần sau là văn xuôi ghi cách bắt mạch¿¿.

孟子節要
Mạnh Tử tiết yếu http://lib.nomfoundation.org/collection/1/volume/830/
¿Tức phần Mạnh Tử trong bộ Tứ thư đại toàn tiết yếu. Chưa rơ bộ sách này gồm mấy quyển, hiện chỉ c̣n 2 quyển đầu, nội dung chỉ gồm 4 thiên: Lương Huệ vương, Công Tôn Sửu, Đằng Văn công, Ly Lâu¿.

脉法密傳
Mạch pháp mật truyền http://lib.nomfoundation.org/collection/1/volume/1040/
¿Cách bắt mạch chữa bệnh: tạng phủ thực vị [臟腑六位], lục phủ [六腑], chư mạch thể trạng [諸脉體狀], tam bộ chủ bệnh [三部主病], luận ngũ tạng tứ mạch ứng bệnh [論五臟四脉應病], thất biểu mạch quyết [七表脉訣], bát lư mạch quyết [八理脉訣], ngũ tạng tứ mạch tri chứng dụng dược [五臟四脉知症用藥], tứ thời b́nh mạch [四時平脉], thất biểu mạch cát hung [七表脉吉凶]¿¿

脈訣集要
Mạch quyết tập yếu http://lib.nomfoundation.org/collection/1/volume/1109/
¿Nội dung: Sách ghi chép các loại mạch và cách xem mạch. Cách xem mạch của các phái Đông Viên, Vương Thúc Hoà và Trương Thái Tổ¿

[脉頭南音歌括]
[Mạch đầu Nam âm ca quát] http://lib.nomfoundation.org/collection/1/volume/508/ Những bài ca được viết bằng chữ Nôm mang tính tổng quát về những phương pháp xem mạch, và cụ thể ứng với từng loại bệnh: Thần mạch ca 神脉歌, Thất biểu mạch 七表脉, Tổng luận chư h́nh chứng mạch 總論諸形症脉, Mạch phú 脉賦¿

脉頭南音歌括
Mạch đầu Nam âm ca quát http://lib.nomfoundation.org/collection/1/volume/509/
Từ trang 1 đến trang 8 chép bài ca tổng quát bằng chữ Nôm về phép xem mạch. Từ trang 9 trở đi chép Trạch Viên môn truyền tập yếu y thư 澤園門傳輯要醫書, do La Khê tiên sinh 羅溪先生 soạn gồm 7 thiên và Môn sinh Trạch Viên chủ nhân chú thêm 6 thiên. Những nguyên nhân và các phương pháp chữa một số bệnh thông thường như: Thổ tả, hàn nhiệt, mất máu¿ được chép theo lối thơ Nôm 6-8


纂述諸運年之氣集
Toản thuật chư vận niên chi khí tập http://lib.nomfoundation.org/collection/1/volume/1234/
¿Nội dung: Ghi các bài dạy cách xem mạch chữa bệnh của hoàng giáp Đặng Xuân Bảng. Tờ đầu sách có ḍng chữ do người sau ghi thêm vào: "Hành Thiện đệ nhị tiến sĩ Đặng Bảng tiên sinh tư tập. Môn đệ nhất trường hợp bái thụ". Nội dung: 1. Ghi các bài dạy cách xem mạch chữa bệnh, các bài thuốc và cách dùng thuốc. 2. Nghiệm luận tứ thời: nghiệm bàn về thời tiết 4 mùa ảnh hưởng đến bệnh tật v́ theo tác giả: "Trời có 4 mùa, đất có 4 mùa, người có 4 mùa, đất có 4 mùa, chư kinh tinh trị, bất khả thừa thời, sai pháp truyền biến bất nghịch". 3. Gia truyền chư chứng chư phương dược trị: các bài thuốc gia truyền trị các các bệnh, như bài thuốc: Huyền vũ thang chủ trị thương hàn, 6 mạch trầm, đau đầu, ho đờm xuyễn, chân tay tê, ăn uống không tiêu, đại tiện tiểu tiện không thông ... 4. Linh khu tố vấn bộ mạch liệt: cách bắt mạch chữa bệnh: phù giả vi dương, trầm giả vi âm, tŕ giả vi âm v.v... 5. Thái tố mạch bí truyền toản yếu: bí truyền về cách xem mạch: thất biểu mạch h́nh chứng, Bát lư mạch thể chứng, cửu đạo mạch pháp luận... 6. Các bài thơ về mạch lư: Tứ mạch ca, Tứ mạch ứng bệnh thi, Phù mạch quyết, Lục mạch hầu thi.¿

 


<< Trả Lời >>

Nội Quy | Góp Ý | © 2009 - 2021 yhoccotruyen.org