Trang Chính

  Dược Vị

  Toa Thuốc

  Diễn Đàn

  Đăng Nhập

  Đăng Ký

Diễn đàn >> Y Học Cổ Truyền >> benh lao sái

<< Đăng Chủ Đề Mới >>
benh lao sái - posted by tuongminh (Hội Viên)
on August , 13 2012
chau chào các thầy a,các thay cho cháu xin duoc hỏi là bệnh lao sái trong y hoc cổ truyền là bệnh ǵ ạ.
cháu xin cam ơn các thầy ạ.
tuongminh
 
Replied by phutudu (Hội Viên)
on 2012-08-14 11:03:24.0
chào em!
"Lao sái "theo bệnh danh tây y chính là bệnh Lao phổi (dân ta vẫn gọi là Ho lao) đó em.
Phutudu
 
Reply with a quote
Replied by tuongminh (Hội Viên)
on 2012-08-14 22:19:50.0
vang a cháu cảm ơn thầy ạ
tuongminh
 
Reply with a quote


<< Trả Lời >>

Nội Quy | Góp Ý | © 2009 - 2022 yhoccotruyen.org