Trang Chính

  Dược Vị

  Toa Thuốc

  Diễn Đàn

  Đăng Nhập

  Đăng Ký

Diễn đàn >> Y Học Cổ Truyền >> Xin địa chỉ cc thầy

<< Đăng Chủ Đề Mới >>
Xin địa chỉ cc thầy - posted by Duckien (Hội Viên)
on March , 31 2023
Em xin địa chỉ của thầy Quang Thống, SaiHo v của thầy Tu Lo ạ
 
Replied by phuongnh (Hội Viên)
on 2023-03-31 22:32:41.0
Thầy Thống ở Hội An
Thầy Si Hồ ở H Nội
Thầy Ty Lo mnh khng r.
Bạn ở đu vậy.
 
Reply with a quote
Replied by Duckien (Hội Viên)
on 2023-03-31 23:55:39.0
Nếu cc thầy ở H Nội th cũng gần chỗ em, chỉ cần 1 chuyến xe ca l ok, em muốn xin địa chỉ cụ thể của thầy SaiHo ạ v cần sdt của thầy lun ạ
Em cảm ơn
 
Reply with a quote
Replied by phuongnh (Hội Viên)
on 2023-04-01 00:47:52.0
Quote:
Originally posted by Duckien
Nếu cc thầy ở H Nội th cũng gần chỗ em, chỉ cần 1 chuyến xe ca l ok, em muốn xin địa chỉ cụ thể của thầy SaiHo ạ v cần sdt của thầy lun ạ
Em cảm ơn

Địa chỉ thầy Si Hồ sn 301 ng 68 đường Ph Diễn, Cầu Diễn, HN . Số điện thoại mnh gửi trong inbox

 
Reply with a quote
Replied by ThietThu (Hội Viên)
on 2023-06-18 10:09:46.0
Quote:
Originally posted by phuongnh
Quote:
Originally posted by Duckien
Nếu cc thầy ở H Nội th cũng gần chỗ em, chỉ cần 1 chuyến xe ca l ok, em muốn xin địa chỉ cụ thể của thầy SaiHo ạ v cần sdt của thầy lun ạ
Em cảm ơn

Địa chỉ thầy Si Hồ sn 301 ng 68 đường Ph Diễn, Cầu Diễn, HN . Số điện thoại mnh gửi trong inbox

Bạn cho mnh xin số điện thoại của thầy SaiHo
 
Reply with a quote
Replied by phuongnh (Hội Viên)
on 2023-06-19 04:45:33.0
Quote:
Originally posted by ThietThu
Quote:
Originally posted by phuongnh
Quote:
Originally posted by Duckien
Nếu cc thầy ở H Nội th cũng gần chỗ em, chỉ cần 1 chuyến xe ca l ok, em muốn xin địa chỉ cụ thể của thầy SaiHo ạ v cần sdt của thầy lun ạ
Em cảm ơn

Địa chỉ thầy Si Hồ sn 301 ng 68 đường Ph Diễn, Cầu Diễn, HN . Số điện thoại mnh gửi trong inbox

Bạn cho mnh xin số điện thoại của thầy SaiHo

Bạn kiểm tra tin nhắn
 
Reply with a quote


<< Trả Lời >>

Nội Quy | Góp Ý | © 2009 - 2022 yhoccotruyen.org