Trang Chính

  Dược Vị

  Toa Thuốc

  Diễn Đàn

  Đăng Nhập

  Đăng Ký

Diễn đàn >> Kiến Thức Phổ Thông >> T́m thầy đông y để chẩn mạch

<< Đăng Chủ Đề Mới >>
T́m thầy đông y để chẩn mạch - posted by Tú Trần (Hội Viên)
on January , 20 2022
Ḿnh ở khu vực Đà Nẵng, cần t́m thầy giỏi để chẩn mạch và lên phát đồ điêù trị bệnh tim mạch của ḿnh. Xin cảm ơn rất nhiều ạ!
 
Replied by Lê Thanh (Hội Viên)
on 2023-06-15 05:43:15
Bạn có thể liên hệ Tuệ Tĩnh Thiên Bảo Đường của Tỳ Kheo Thích Đức Vân (SĐT đă được ẩn) (Pḥng khám tại xă Ḥa Phú). Chúc bạn đủ duyên gặp được thầy và thuốc, chóng b́nh phục !
 
Reply with a quote
Replied by Ban An Ninh (Hội Viên)
on 2023-06-15 23:39:20
Quote:
Originally posted by L? Thanh
Bạn có thể liên hệ Tuệ Tĩnh Thiên Bảo Đường của Tỳ Kheo Thích Đức Vân (SĐT đă được ẩn) (Pḥng khám tại xă Ḥa Phú). Chúc bạn đủ duyên gặp được thầy và thuốc, chóng b́nh phục !

Ban An Ninh xin ẩn số điện thoại. Các bạn có thể inbox tin nhắn riêng
 
Reply with a quote


<< Trả Lời >>

Nội Quy | Góp Ý | © 2009 - 2024 yhoccotruyen.org