Trang Chính

  Dược Vị

  Toa Thuốc

  Diễn Đàn

  Đăng Nhập

  Đăng Ký

Diễn đàn >> Y Học Cổ Truyền >> Mong gip đỡ

<< Đăng Chủ Đề Mới >>
Mong gip đỡ - posted by sodua (Hội Viên)
on January , 05 2022
Em muốn đăng chủ đề mới, nhờ mọi người chỉ dm mẫu đăng bi ạ
Em cảm ơn
 
Replied by VienChi (Hội Viên)
on 2022-01-05 18:44:08.0
Cho bạn,
Mẫu khai bệnh n ở bn diễn đn "Đng Y Thực Dụng". Bạn trả lời cc cu hỏi trong mẫu khai bệnh n l bạn sẽ c một bệnh n đầy đủ.
 
Reply with a quote


<< Trả Lời >>

Nội Quy | Góp Ý | © 2009 - 2022 yhoccotruyen.org