Trang Chính

  Dược Vị

  Toa Thuốc

  Diễn Đàn

  Đăng Nhập

  Đăng Ký

Diễn đàn >> Kiến Thức Phổ Thông >> Xin địa chỉ của thầy Phutudu

<< Đăng Chủ Đề Mới >>
Xin địa chỉ của thầy Phutudu - posted by Nhân Nguyễn (Hội Viên)
on October , 30 2021
Hi Thầy, các Thầy cho xin địa chỉ thầy Phutudu. Hiện e đang ở Quận 12. Em có dấu hiệu của bệnh gan, thận, nhưng muốn xin địa chỉ của thầy Phutudu để khám cho chính xác ạ !
Cảm ơi các thầy.
 
Replied by Nhân Nguyễn (Hội Viên)
on 2021-11-01 02:18:40.0
Dạ em cảm ơi
 
Reply with a quote
Replied by SaiHo (Hội Viên)
on 2021-11-08 03:53:26.0
em xem tin nhắn riêng nhé, ḿnh gửi địa chỉ thầy Phutudu trong đó
 
Reply with a quote


<< Trả Lời >>

Nội Quy | Góp Ý | © 2009 - 2022 yhoccotruyen.org