Trang Chính

  Dược Vị

  Toa Thuốc

  Diễn Đàn

  Đăng Nhập

  Đăng Ký

Diễn đàn >> Kiến Thức Phổ Thông >> Trung cấp Y sĩ YHCT L Hữu Trc Si Gn mở lớp Thứ 7 Chủ nhật ngy 25/8/18

<< Đăng Chủ Đề Mới >>
Trung cấp Y sĩ YHCT L Hữu Trc Si Gn mở lớp Thứ 7 Chủ nhật ngy 25/8/18 - posted by timkiemxanhluc (Hội Viên)
on August , 09 2018
Mnh vừa tới trường Trung cấp Y dược L Hữu Trc - Cơ sở 2 ở Si Gn thấy c mở lớp Thứ 7, Chủ nhật học từ ngy 25/08/2018 đo tạo Y sĩ Y học cổ truyền - 2 năm.

Bạn no c đam m đăng k học cng cho bổ ch.

Địa chỉ: 46 Ưu Long, phường 11, quận 8, thnh phố Hồ Ch Minh
 


<< Trả Lời >>

Nội Quy | Góp Ý | © 2009 - 2024 yhoccotruyen.org