Trang Chính

  Dược Vị

  Toa Thuốc

  Diễn Đàn

  Đăng Nhập

  Đăng Ký

Diễn đàn >> Kiến Thức Phổ Thông >> Cát Lợn

<< Đăng Chủ Đề Mới >>
Cát Lợn - posted by kavin nguyen (Hội Viên)
on July , 04 2018
Nhà ḿnh mổ heo có 1 vật thể lạ trong dj dày có màu lông vàng , không biết có phải là cát lợn không mọi người
 


<< Trả Lời >>

Nội Quy | Góp Ý | © 2009 - 2024 yhoccotruyen.org