Trang Chính

  Dược Vị

  Toa Thuốc

  Diễn Đàn

  Đăng Nhập

  Đăng Ký

Diễn đàn >> Kiến Thức Phổ Thông >> hỏi về vị thuốc QUA LU THỰC

<< Đăng Chủ Đề Mới >>
hỏi về vị thuốc QUA LU THỰC - posted by thienthanh (Hội Viên)
on June , 23 2018
Thưa cc Thầy, ti đọc trong sch kim quỹ yếu lược c bi thuốc qua lu giới bạch bạch tửu thang, trong đ c vị thuốc " QUA LU THỰC" ti xem trong một số sch sch khi ni đến qua lu th c qua lu b, qua lu căn (thin hoa phấn), qua lu nhn m khng thấy ni đn QUA LU THỰC, Vậy khng biết QUA LU THỰC đ l dng bộ phận no của cy qua lu , xin cc Thầy chỉ cho ti được biết, trn trọng cảm ơn.
 
Replied by PhoHVB (Hội Viên)
on 2018-06-23 01:04:49
Cho Thienthanh,
Qua lu thực (瓜蔞實) l quả Qua lu. Thực (實) c nghĩa l quả (tri).

Đy l hnh vị Qua lu thực

 
Reply with a quote


<< Trả Lời >>

Nội Quy | Góp Ý | © 2009 - 2024 yhoccotruyen.org