Trang Chính

  Dược Vị

  Toa Thuốc

  Diễn Đàn

  Đăng Nhập

  Đăng Ký

Diễn đàn >> Y Học Cổ Truyền >> Kính nhờ thầy Phó hướng dẫn

<< Đăng Chủ Đề Mới >>
Kính nhờ thầy Phó hướng dẫn - posted by hùng nguyễn (Hội Viên)
on May , 16 2018
Em chào thấy Phó.

Thưa thầy em muốn trộn chung hai toa Bát Vị và Lục Vị thành thang thuốc bổ "Lục-Bát Vị" điều ḥa cả bổ âm lẫn bổ dương mà bất cứ ai cũng có thể uống hoài hoài không bị nóng, không bị lạnh th́ thang thuốc Bát Vị vị Phụ tử và vị Nhục Quế phải giảm xuống c̣n bao nhiêu gram ạ?

Thục địa 24g
Sơn dược 12g
Sơn thù du 12g
Bạch phục linh 9g
Trạch tả 9g
Đan b́ 9g
Phụ tử ?
Nhục quế ?
 


<< Trả Lời >>

Nội Quy | Góp Ý | © 2009 - 2022 yhoccotruyen.org