Trang Chính

  Dược Vị

  Toa Thuốc

  Diễn Đàn

  Đăng Nhập

  Đăng Ký

Diễn đàn >> Kiến Thức YHCT >> BẤT NỘI BẤT NGOẠI NHÂN MẠCH

<< Đăng Chủ Đề Mới >>
BẤT NỘI BẤT NGOẠI NHÂN MẠCH - posted by KHANG TƯỜNG (Hội Viên)
on June , 26 2017
不 內 不 外 因 脈
BẤT NỘI BẤT NGOẠI NHÂN MẠCH
勞 神 役 慮 定 傷 心。
LAO THẦN DỊCH LỰ ĐỊNH THƯƠNG TÂM.
( Nhọc ḷng, mệt trí chắc thương Tâm,)
虛 澀 之 中 仔 細 尋。
HƯ SÁP CHI TRUNG TỬ TẾ TẦM.
( Hư - Sáp bên trong, kỹ lưỡng t́m.)
勞 役 陰 陽 傷 腎 部。
LAO DỊCH ÂM DƯƠNG THƯƠNG THẬN BỘ.
( Dăi Nắng - Dầm Mưa thương Tạng Thận,)
忽 然 緊 脈 必 相 侵。
HỐT NHIÊN KHẨN MẠCH TẤT TƯƠNG XÂM.
( Bỗng nhiên mạch Khẩn ắt không lầm.)
房 帷 任 意 傷 心 絡。
PH̉NG DUY NHIỆM Ư THƯƠNG TÂM LẠC.
( Chiếu giường tùy tiện thương Tâm ( Bào) lạc,)
微澀之中宜忖度。
VI SÁP CHI TRUNG NGHI THỔN ĐẠT.
( Cân nhắc bên trong mạch Sáp - Vi.)
疲 極 筋 力 便 傷 肝。
BỈ CỰC LAO LỰC ĐỊNH THƯƠNG CAN.
( Ră rời gân cốt hẵn thương Can,)
指 下 尋 之 脈 弦 弱。
CHỈ HẠ TẦM CHI MẠCH HUYỀN NHƯỢC.
( T́m dưới ngón tay mạch Huyền Nhược.)
飲 食 飢 飽 定 傷 脾。
ẨM THỰC CƠ BĂO ĐỊNH THƯƠNG TỲ.
( Ăn uống, đói no thương Tạng Tỳ ,)
未 可 輕 將 一 例 推。
VỊ KHẢ KHINH TƯƠNG NHỨT LỆ SUY.
( Đâu dễ dàng đem một lẽ suy.)
飢 則 緩 弦 當 別 議。
CƠ TẮC HOĂN HUYỀN ĐƯƠNG BIỆT NGHỊ.
( Nếu đói, (mạch) Hoăn - Huyền nên kén chọn,)
若 然 滑 實 飽 無 疑
NHƯỢC NHIÊN HOẠT THỰC BĂO VÔ NGHI.
( C̣n no, ( mạch) Hoạt - Thực chẳng hồ nghi.)
叫 呼 損 氣 因 傷 肺.
KIẾU HÔ TỔN KHÍ NHÂN THƯƠNG PHẾ.
( Hét la tổn Khí gây thương Phế,)
燥 弱 脈 中 宜 熟 記。
TÁO NHƯỢC MẠCH TRUNG NGHI THỤC KƯ.
( Mạch trong đi Nhược thuộc ḷng ghi.)
能 通 不 內 外 中 因.
NĂNG THÔNG BẤT NỘI NGOẠI TRUNG NHÂN.
( Nên rành thêm những nguyên nhân khác,)
生 死 吉 凶 都 在 是。
SANH TỬ KIẾT HUNG ĐÔ TẠI THỊ.
( Dữ lành, sống chết ở nơi đây.)
壽世寶源 - Thọ thế bảo nguyên

Sưu tầm
 
Replied by Ḿ Tôm (Hội Viên)
on 2019-08-27 03:42:51.0
xin cảm ơn sư phụ nhiều về bài viết!!!
 
Reply with a quote


<< Trả Lời >>

Nội Quy | Góp Ý | © 2009 - 2022 yhoccotruyen.org