Trang Chính

  Dược Vị

  Toa Thuốc

  Diễn Đàn

  Đăng Nhập

  Đăng Ký

Diễn đàn >> Kiến Thức Phổ Thông >> Rau m̀ng tơi chữa ṃng tinh

<< Đăng Chủ Đề Mới >>
Rau m̀ng tơi chữa ṃng tinh - posted by niềm vui (Hội Viên)
on May , 15 2017
Nge nói rau m̀ng tơi chữa ṃng tinh di tinj và các suy nhược do thu dm nhưng 1 ngày ăn 7 lá śng ăn 2 l̀n sáng 1 l̀n chìu 1 l̀n ńu có hạt đen thì ăn thm hạt rau nhớ là fải tự tr̀ng rau sạch an toàn ko phung thúc hóa học
 


<< Trả Lời >>

Nội Quy | Góp Ý | © 2009 - 2020 yhoccotruyen.org