Trang Chính

  Dược Vị

  Toa Thuốc

  Diễn Đàn

  Đăng Nhập

  Đăng Ký

Diễn đàn >> Kiến Thức Phổ Thông >> Dược Vị

<< Đăng Chủ Đề Mới >>
Dược Vị - posted by Kiến vàng (Hội Viên)
on April , 24 2017
Cho em hỏi: Từ Trường Liễu và Lưu Hoành Tử c̣n có tên gọi khác là ǵ. Cảm ơn diễn đàn và quư thầy
 
Replied by VienChi (Hội Viên)
on 2017-04-27 12:18:12.0
Tên những vị thuốc này bạn lấy từ sách nào?
 
Reply with a quote
Replied by Sinh Sinh Tử (Hội Viên)
on 2017-04-27 23:17:35.0
- Vương bất lưu hành = Lưu hành tử

 
Reply with a quote


<< Trả Lời >>

Nội Quy | Góp Ý | © 2009 - 2022 yhoccotruyen.org