Trang Chính

  Dược Vị

  Toa Thuốc

  Diễn Đàn

  Đăng Nhập

  Đăng Ký

Diễn đàn >> Kiến Thức YHCT >>

<< Đăng Chủ Đề Mới >>
Replied by chocolate_trang (Hội Viên)
on 2017-12-12 03:20:21.0
Kính chào th̀y Phó,

Em ṽn chưa hỉu rõ v̀ cách ứng dụng Ngũ Vn-Lục khí đ̉ phòng ḅnh và trị ḅnh lắm,ńu được th̀y cho em hỏi thm

1)Ńu theo bảng của th̀y có phải năm 2018 Ṃu Tút vì ṃu thục dương can nn ṿn khí thục kim thái quá phải khng ah?Ńu ṿy, th̀y có th̉ giải thích giúp em tại sao ṿn khí năm 2018 thục kim thái quá khng ah?

Em chỉ bít 2018 là Ṃu Tút có thin can và địa chi đ̀ng hành Th̉.Ṃu Quý hóa hỏa nn đại ṿn thục Hỏa.Ṿy là ṿn sinh chi là thụn. Tới đy em khng bít làm sao lý lụn típ ra ṿn khí thục kim thái quá ah.( Em đoán đại có phải là do hỏa b́t c̣p nn kim thái quá khng ah :)).

2) Em th́y có 1 ś tài lịu thì cho cái bảng khác.Ńu căn cứ vào bảng đó thì em suy là Ṃu Tút có đại ṿn thục hỏa,năm Tút khí tư thin là Thái dương hàn thủy ,Vy là khí khắc ṿn nn khí ḥu năm đó tính theo khí là chính.(nghĩa là thủy)

Ṿy là cũng ra ḱt quả khác ,nn em cũng khng hỉu lắm .

3) Ṿy là năm sau 2018 thì mình có th̉ lụn là những bnh nào phát nặng ah?

4)Ńu được xin th̀y chia sẻ, trong thực t́ th̀y có hay ứng dụng Ngũ Vn-Lục Khí trong vịc ch̉n và chữa ḅnh và có hịu quả khng ah?
 
Reply with a quote

<< Trang trước 1 2 Trang kế >>

<< Trả Lời >>

Nội Quy | Góp Ý | © 2009 - 2022 yhoccotruyen.org